Освітня програма: Біологія (освітній третій рівень)
1.1
На моїй освітній програмі визнається цінність якісної освіти.

1.2
Я ніколи не відчував (ла) дискримінації по відношенню до себе з боку адміністрації мого університету, викладачів, допоміжного персоналу або інших осіб, що мають відношення до університету.

1.3
Наш університет мав публічно оприлюднену стратегію, політику та процедури щодо забезпечення якості освіти.

1.4
У мене була можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти.

1.5
Наш університет відслідковував шляхом моніторингу якість освіти, яка надається здобувачам.

1.6
Я переконаний(а), що моє навчання належним чином підготувало мене до сучасної кар'єри.

1.7
В нашому університеті поважалась академічна доброчесність та свобода і не толерувалось академічне шахрайство.

1.8
У нашому університеті діяв Кодекс доброчесності, що ефективно виконувався.

1.9
Моя освіта, отримана в цьому університеті, суттєво допомогла мені знайти роботу за фахом.

1.10
Наш університет активно залучає випускників до розвитку моєї кафедри.

2.1
Компоненти моєї освітньої програми визначали чіткі та передбачувані результати навчання.

2.2
Компоненти моєї освітньої програми розроблялися із залученням випускників.

2.3
Компоненти моєї освітньої програми включали добре структуровані і доречні можливості для мого стажування.

3.1
В нашому університеті поважали і визнавали розмаїття здобувачів, а також їхні культурні та особисті потреби.

3.2
В нашому університеті була гнучкість у навчанні.

3.3
Я отримував детальний відгук (зворотний зв'язок) про мою роботу та успішність.

3.4
Я отримував цей відгук дуже швидко.

3.5
Цей відгук допомагав мені прояснити ті речі, які я не розумів(ла).

3.6
Освіта, яку я отримав/ла, була цікавою і стимулювала розвиток мого інтелекту та критичного мислення.

3.7
Наш університет надавав можливість оскаржити результати оцінювання, що видавались мені неправильними чи несправедливими.

3.8
Наш університет мав дієві офіційні процедури розгляду скарг здобувачів.

3.9
Взаємоповага у відношенні здобувач-викладач заохочувалась у нашому університеті.

3.10
Під час занять регулярно мали місце дискусії, що змушували замислитись.

3.11
Наш університет підтримував гнучкість у навчанні та визнавав можливість отримання навичок під час неформальної освіти.

3.12
Наш університет заохочував автономію здобувачів і одночасно забезпечував наставництво та підтримку з боку викладачів.

3.13
Викладачі, які мене оцінювали, були знайомі з сучасними методами тестування та оцінювання, а також були належним чином кваліфікованими для того, щоб оцінювати мою успішність.

3.14
Викладачі оцінювали мою успішність на основі завчасно оприлюднених методів та критеріїв оцінювання.

3.15
Де можливо, кафедра здійснювала оцінку успішності у навчанні із залученням більше, ніж одного екзаменатора.

4.1
Процес зарахування до нашого університету був прозорим, об'єктивним та ґрунтувався на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів.

4.2
В нашому університеті діяли всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації здобувачів.

4.3
Методи оцінювання та критерії виставлення балів на моїй освітній програмі були об'єктивними та справедливими.

5.1
Викладачі на моїй освітній програмі були висококваліфікованими та компетентними.

5.2
Викладачі на моїй освітній програмі були добре організовані та регулярно підготовлені до занять.

5.3
У мене була можливість оцінювати роботу моїх викладачів.

5.4
Я мав змогу швидко контактувати з викладачами, коли виникала така необхідність.

5.5
Мої викладачі регулярно застосовували різноманітні методики викладання для забезпечення ефективності мого навчання.

5.6
Мої викладачі використовували методи навчання, засновані на вирішенні проблем, а також в повній мірі залучали мене до навчання, орієнтованого на практику та отримання фахових навичок.

5.7
Мої викладачі вміло та чітко пояснювали ключові поняття.

5.8
Мої викладачі з ентузіазмом ставились до предмету, який викладали.

6.1
Я отримував достатньо підтримки і корисних порад щодо мого навчання.

6.2
Я отримував корисні настанови та вичерпні консультації, коли мені необхідно було зробити вибір щодо мого навчання.

6.3
Навчальні ресурси, необхідні для вивчення матеріалу, були постійно доступними.

6.4
У мене був стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних матеріалів.

7.1
Наш університет добре організував освітній процес і ефективно адміністрував навчальні ресурси.

7.2
Розклад моїх занять був для мене ефективним та зручним.

7.3
Під час будь-яких змін у навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовувалась комунікація між здобувачами та адміністрацією факультету.

7.4
Я мав доступ до важливої інформації і даних щодо моїх навчальних курсів та успішності.

7.5
Наш університет мав та використовував ключові показники ефективності своєї роботи.

7.6
Наш університет збирав інформацію про рівень задоволеності здобувачів освітніми програмами.

7.7
На нашій освітній програмі періодично збирають інформацію про кар'єрні досягнення своїх випускників.

7.8
На нашій освітній програмі діє активна асоціація випускників.

8.1
Наш університет регулярно оприлюднював актуальну, неупереджену та об'єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливали на мою освіту.

8.2
Інформація, що оприлюднювалась нашим університетом, включала критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також прохідні бали.

8.3
Наш університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

9.1
Моя освітня програма регулярно переглядалася із залученням здобувачів та інших зацікавлених осіб.

10.1
Наш університет на регулярній основі проходив зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти.

10.2
Наш університет сприяв проведенню внутрішнього оцінювання якості освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання.

11.1
Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності.

11.2
Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

11.3
Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (проведення конференцій, семінарів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).

11.4
Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах тощо.

11.5
Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

11.6
Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів.

Що ви хотіли б запропонувати покращити?
(необов'язково)