Освітня програма: Біологія (освітній третій рівень)
1.1
На цій освітній програмі визнається цінність якісної освіти.

1.2
В університеті не допускається нетерпимість чи дискримінація стосовно здобувачів, викладачів чи інших працівників.

1.3
В університеті публічно оприлюднена стратегія, політика та процедури щодо забезпечення якості освіти.

1.4
У здобувачів та викладачів цього університету є можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти.

1.5
Цей університет відслідковує шляхом моніторингу якість освітніх послуг, які надаються його здобувачам.

1.6
Навчання на цій освітній програмі належним чином готує здобувачів до сучасної кар'єри.

1.7
Випускники цієї освітньої програми мають достатньо змістовних знань, необхідних для успіху у кар'єрі.

1.8
Випускники цієї освітньої програми володіють компетентностями, необхідними для успіху у кар'єрі.

3.1
Цей університет поважає і визнає розмаїття здобувачів, а також їхні культурні та особисті потреби.

3.2
У цьому університеті є гнучкість у навчанні.

4.1
Процес зарахування до цього університету є прозорим, об'єктивним та ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів.

4.2
В цьому університеті діють всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації здобувачів.

4.3
Методи оцінювання та критерії виставлення балів на цій освітній програмі є об'єктивними та справедливими.

5.1
Викладачі цієї освітньої програми висококваліфіковані та компетентні.

5.2
Викладачі цієї освітньої програми добре організовані та підготовлені до занять.

5.6
Викладацький склад цієї освітньої програми заохочує здобувачів отримувати практичні знання та навички.

7.1
Цей університет добре організував освітній процес і ефективно адмініструє навчальні ресурси.

8.1
Цей університет регулярно оприлюднює актуальну, неупереджену та об'єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на його сприйняття роботодавцями.

8.2
Інформація, що оприлюднюється цим університетом, включає критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також конкурентні переваги його випускників.

8.3
Цей університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

9.1
На цій освітній програмі існують добрі відносини з професійною спільнотою.

9.2
На цій освітній програмі регулярно співпрацюють з місцевою професійною громадою.

10.1
Цей університет на регулярній основі проходить зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти.

10.2
Цей університет сприяє проведенню внутрішнього оцінювання якості надання освітніх послуг перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання.

Що ви хотіли б запропонувати покращити?
(необов'язково)